Evacuatie

Auteurs: I. Helsloot, E. Brainich en R. Reitsma (eds.)
ISBN: 978-90-8974-026-7
Uitgever: Boom Juridische Uitgevers
Verschijningsdatum: 2008

Beschrijving:

In dit boek wordt het begrip evacuatie opgevat als het proces van alarmering, waarschuwing, voorbereiding en vertrek in geval van een dreigende overstroming. Hierbij worden mensen, dieren en bezittingen van een onveilige naar een relatief veiligere plaats overgebracht. Er wordt vooral gekeken naar grootschalige evacuaties. Gegeven de aard en omvang van (dreigende) overstromingen leent het crisistype overstromingen zich bij uitstek voor het beschrijven van grootschalige evacuaties.

Evacuatie bestaat uit een theoretisch deel en een deel waarin praktijkbeschrijvingen centraal staan. Het eerste deel opent met een overzichtshoofdstuk waarin wordt ingegaan op de basisbeginselen van evacuatiestrategieën. Vervolgens wordt in aparte hoofdstukken aandacht besteed aan de modellering van evacuatiestromen, het juridisch kader waarbinnen evacuatie plaatsvindt, het (zelfredzame) gedrag van burgers rondom evacuatie en communicatiestrategieën. De hoofdstukken in het tweede deel gaan in op diverse praktische aspecten van evacuatie, zoals de voorbereiding op nationaal niveau van grootschalige evacuaties en de relatie tussen vitale infrastructuur en grootschalige evacuaties. Ook wordt er een internationale vergelijking gemaakt tussen de voorbereiding op grootschalige evacuaties in verschillende landen, zoals de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en Japan, met aandacht voor hun eventuele ervaringen met grootschalige evacuaties. Tot slot wordt er ingegaan op de evacuatie van justitiële inrichtingen en komen de Zeeuwse bevindingen omtrent evacuatie naar aanleiding van een recente oefening aan bod.

Meer informatie:

Ga om het boek te bestellen of voor meer informatie naar de website van de uitgever.