Overige boeken

Hier treft u een overzicht aan van alle overige boeken die de onderzoekers van Crisislab hebben geschreven over waaraan zij een bijdrage hebben geleverd:

A. Scholtens & I. Helsloot (2019). Naar een efficiëntere noodhulp?; een verkennend actieonderzoek. Politie & wetenschap/SDU: Den Haag.

A. Scholtens, M. den Hengst & R. Waterreus (2016). Het real-time informeren van noodhulpeenheden. Amsterdam: Reed Business.

A. Scholtens (2015). De politiebriefing onderzocht (2); een actie(vervolg)onderzoek om tot een effectieve politiebriefing te komen. Reed Business: Amsterdam.

A. Scholtens, J. Groenendaal en I. Helsloot (2013). De operationele politiebriefing onderzocht. Reed Business: Amsterdam.

I. Helsloot en J. van Tol (2012). Nieuwe perspectieven bij het omgaan met risico’s en verantwoordelijkheden. Ministerie van BZK.

I. Helsloot, J. Groenendaal, B. van ‘t Padje (2012). Tunnelvisie op tunnelvisie. Reed Business: Amsterdam.

I. Helsloot, J. Groenendaal, E.C.Warners (2012). Politie in de Netwerksamenleving. Reed Business: Amsterdam.

I. Helsloot, A. Boin, B. Jacobs, L.K. Comfort (2012). Mega-crises: Understanding the Prospects, Nature, Characteristics, and the Effects of Cataclysmic Events. CC Thomas: Springfield.

I.Helsloot (2012). Veiligheid als (bij)product. Radboud Universiteit Nijmegen: Nijmegen.

A. Scholtens (2007). Samenwerking in crisisbeheersing. Politieacademie en NIFV.

I. Helsloot (2007). Voorbij de Symboliek; over de noodzaak van een rationeel perspectief op fysiek veiligheidsbeleid. Boom Juridische Uitgevers, 2007

A.G.W. Ruitenberg, I. Helsloot (2004). Zelfredzaamheid van burgers bij rampen en zware ongevallen. COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement en Regionale Brandweer Amsterdam e.o.