Overige boeken

Hier treft u een overzicht aan van alle overige boeken die de onderzoekers van Crisislab hebben geschreven of waaraan zij een bijdrage hebben geleverd:

Ira Helsloot, Peter van Lochem & Carel Kijne (2022). Slimme(re) opsporing; een verslag van de ontwikkelingen en pogingen tot implementatie van een handreiking voor efficiënte opsprong door de politie. Politie & Wetenschap, nr. 125/SDU: Den Haag.

A. Scholtens, M. Helsloot & I. Helsloot (2019). Politiestraatgezag en (on)gehoorzaam burgergedrag. Politie & wetenschap/SDU: Den Haag.

A. Scholtens & I. Helsloot (2019). Naar een efficiëntere noodhulp?; een verkennend actieonderzoek. Politie & wetenschap/SDU: Den Haag.

A. Scholtens, M. den Hengst & R. Waterreus (2016). Het real-time informeren van noodhulpeenheden. Amsterdam: Reed Business.

A. Scholtens (2015). De politiebriefing onderzocht (2); een actie(vervolg)onderzoek om tot een effectieve politiebriefing te komen. Reed Business: Amsterdam.

A. Scholtens, J. Groenendaal & I. Helsloot (2013). De operationele politiebriefing onderzocht. Reed Business: Amsterdam.

I. Helsloot en J. van Tol (2012). Nieuwe perspectieven bij het omgaan met risico’s en verantwoordelijkheden. Ministerie van BZK.

I. Helsloot, J. Groenendaal & B. van ‘t Padje (2012). Tunnelvisie op tunnelvisie. Reed Business: Amsterdam.

I. Helsloot, J. Groenendaal & E.C.Warners (2012). Politie in de Netwerksamenleving. Reed Business: Amsterdam.

I. Helsloot, A. Boin, B. Jacobs, L.K. Comfort (2012). Mega-crises: Understanding the Prospects, Nature, Characteristics, and the Effects of Cataclysmic Events. CC Thomas: Springfield.

I.Helsloot (2012). Veiligheid als (bij)product. Radboud Universiteit Nijmegen: Nijmegen.

A. Scholtens (2007). Samenwerking in crisisbeheersing. Politieacademie en NIFV.

I. Helsloot (2007). Voorbij de Symboliek; over de noodzaak van een rationeel perspectief op fysiek veiligheidsbeleid. Boom Juridische Uitgevers, 2007

A.G.W. Ruitenberg & I. Helsloot (2004). Zelfredzaamheid van burgers bij rampen en zware ongevallen. COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement en Regionale Brandweer Amsterdam e.o.