Redelijk veiligheidsbeleid

Zoals we ook in onze missie hebben staan is een basis constatering dat veel veiligheidsbeleid disproportioneel is, omdat onvoldoende zicht is op of rekening gehouden is met de werkelijke kosten en baten van het beleid. Een kernopgave van ons onderzoek is om die feiten te achterhalen en op basis daarvan te bepalen hoe redelijk veiligheid beleid eruit zou moeten zien. Om niet in de valkuil van een op voorhand kansloze ideaaltypische utilistische benadering te vallen, bestuderen we ook de wijze waarop veiligheidsbeleid in de praktijk tot stand komt in wisselwerking tussen bestuur, politiek, ambtenaren, media, (externe) adviseurs en niet te vergeten de (narrige) burger zelf.

De VU-oratie van Ira Helsloot De symboliek voorbij (2007) bevat de aankondiging van deze kernonderzoekslijn. Algemene ‘mijlpublicaties’ sindsdien zijn:

 

Internationaal is hier over gepubliceerd in het European Journal of Risk Regulation het artikel ‘The intractable citizen and the one sighted risk professional’ (2012) en in Disasters het artikel ‘How prepared is prepared enough?’ (2010).

Onder begeleiding van Ira Helsloot heeft Frank Tetteroo een scriptie over redelijk veiligheidsbeleid geschreven, waarmee hij zijn masteropleiding Bestuurskunde heeft afgerond. Deze scriptie, met als onderwerp de lokale invullingen van landelijk beleid rond hoogspanningslijnen, is hier te vinden.

Onze inzichten hebben we recent in verschillende specifieke onderzoeken toegepast:

 

Kortere advies- en mediatietrajecten rondom met name redelijk extern veiligheidsbeleid zijn met behulp van onze ‘redelijk veiligheidsbeleid-principes’ recent verricht voor:

    • Bijdragen aan het opstellen van een visie voor extern veiligheidsbeleid, in opdracht van de provincie Noord-Brabant.
    • RGV met betrekking tot toezicht op zwemwater (2013). De RGV is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare recreatieterreinen in Gelderland.
    • De gemeente Uithoorn gericht op de ev-problematiek rondom ‘Cindu’ (2012).
    • De gemeente Alkmaar en de ministeries van EZ en VROM voor de ev-problematiek bij het Rijksinpassingsplan voor de gasopslag in de ‘Bergermeer’ (2011).