Publicatiereeks

Hier treft u een overzicht aan van de onderzoeksrapporten die in de Crisislab publicatiereeks verschenen zijn. Wetenschappelijke publicaties van individuele medewerkers zijn beschikbaar via de medewerkerspagina, Crisislab rapporten staan hier en een overzicht van onderzoeken, adviesopdrachten en trainingen staat hier. Klik op een rapport voor meer informatie en bestelmogelijkheden.

Publicatiereeks

Ira Helsloot & Koen Heijndijk (2023). De spanning tussen beleid en praktijk in twintig casus over vergunningverlening, toezicht en handhaving. Boom bestuurskunde.

R. de Wit (2019). Burgers, bestuur en brandweer; studies naar waardering van brandweerzorg. Den Haag: Boom bestuurskunde.

I. Helsloot & G. van Melick (2016). Een derde weg ter bevordering van burgerinitiatieven? Den Haag: Boom Bestuurskunde.

I. Helsloot en A. Scholtens (2015). Krachten rond de risico-regelreflex beschreven en geïllustreerd in 27 voorbeelden. Boom | Lemma uitgevers.

I. Helsloot & A. Scholtens (2014). Superpromoters in risico- en crisiscommunicatie. Uitgeverij Boom | Lemma uitgevers.

I. Helsloot, A. Schmidt, B. Tholen, D. De Vries, C. Grütters & M. De Vries (2014). Evaluatie Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Boom Lemma Uitgevers: Den Haag.

I. Helsloot, A. Schmidt (2012). Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw? Boom Lemma Uitgevers: Den Haag.

Projectgroep ‘Fundamentele bezinning bevolkingszorg’ (2012). Nodig of overbodig? Boom Lemma uitgevers: Den Haag.

A. Scholtens, J. Groenendaal (2011). (Zelf)redzaamheid tijdens de Poldercrash. Boom Lemma Uitgevers: Den Haag.

J.H. van Tol, I. Helsloot, F.J.H. Mertens (red.) (2011). Veiligheid boven alles? Boom Lemma Uitgevers: Den Haag.

I. Helsloot, A. Scholtens, E. Warners (2011). Slachtofferregistratie in redelijkheid en realiteit. Boom Juridische Uitgevers: Den Haag.

I. Helsloot, B. Van ’t Padje (red.) (2010). Zelfredzaamheid. Concepten, thema’s en voorbeelden nader beschouwd. Boom Juridische Uitgevers: Den Haag.

I. Helsloot, R. Pieterman, J.C. Hanekamp (2010). Risico’s en redelijkheid. Boom Juridische Uitgevers: Den Haag.

I. Helsloot, E. Oomes, R. Weewer (2009). Eindrapport Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008. Boom Juridische Uitgevers: Den Haag.

M. Kobes (2008). Zelfredzaamheid bij brand: Kritische factoren voor het veilig vluchten uit gebouwen. Boom Juridische Uitgevers: Den Haag.

I. Helsloot, E. Brainich, R. Reitsma (2008). Evacuatie, een overzicht van inzichten in theorie en praktijk van grootschalige evacuaties. Boom Juridische Uitgevers: Den Haag.