Evaluatiekader effecten ‘Programma Brandveilig Leven’

In opdracht van Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft Crisislab een evaluatiekader ontwikkeld waarmee de effecten van het Programma Brandveilig Leven in kaart kunnen worden gebracht.

Het evaluatiekader beschrijft welke gegevens op welke wijze verzameld moeten worden om een beeld te kunnen vormen van de effecten. Daarnaast is een literatuurstudie gepresenteerd waarin de resultaten en effecten van nationale en internationale projecten op het gebied van brandveilig leven zijn samengevat. Dit overzicht kan als referentiepunt gebruikt worden bij het beoordelen van de effecten van het Programma Brandveilig Leven.