Vastleggen gedeelde verantwoordelijkheid voor veilig werken

In samenwerking met de VOMI (branchevereniging van dienstverlenende ondernemers in de procesindustrie) heeft Crisislab in opdracht van de SSVV een onderzoek uitgevoerd naar succesfactoren voor een geslaagde samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (2017-2018).

Dit onderzoek diende vervolgens als uitgangspunt voor het ontwikkelen van een aanvulling op het VCA-audit schema voor bedrijven waarmee opdrachtnemers en opdrachtgevers hun gedeelde verantwoordelijkheid voor veilig werken (VCA) vastleggen.

Crisislab ondersteunde de SSVV bij het opstellen van deze aanvulling op het VCA-audit schema.