Een proportionele omgang met handboringen in OO-verdacht gebied

In opdracht van SIVOON heeft Crisislab een onderzoek uitgevoerd naar het risico bij het uitvoeren van grondboringen (meer specifiek handboringen) in gebieden met een aannemelijke kans op aanwezigheid van onontplofte oorlogsresten (OO) c.q. verdacht gebied. Doel van het onderzoek was daarmee om te komen tot een proportionele risicoanalyse voor werkzaamheden met handboringen.

Op basis van deze studie kan worden gesteld dat het risico op overlijden door een ongecontroleerde uitwerking van OO tijdens het zetten van handboringen door het toepassen van de veldwerkinstructie van Expload voldoende wordt beheerst. Het individueel risico is volgens zowel de risicoanalyse op basis van de veldwerkinstructie als risicoanalyse op basis van de validatiestudie onder de 10-5-norm en hiermee acceptabel volgens geaccepteerde en gangbare maatstaven. Extra maatregelen (naast het toepassen van de veldwerkinstructie) om het risico verder te beheersen zijn hierdoor dus niet noodzakelijk.

De rapportage kunt u hier downloaden.