Evaluatie calamiteitenplan Portaal

In opdracht van het bestuur van woningcorporatie Portaal voert Crisislab een evaluatie uit van haar calamiteitenplan.