Review risicomodel 2.0 perronveiligheid

Het aantal treinpassagiers is in de laatste jaren sterk toegenomen en de verwachting is dat deze trend de komende jaren zal doorzetten. Zo verwacht ProRail tot 2030 zelfs een stijging van het aantal treinreizigers met 45% ten opzichte van het huidige niveau.

Veel stations zijn niet berekend op deze toegenomen en nog verder toenemende passagiersaantallen. Hierdoor ontstaan situaties waarbij het perron overvol raakt met wachtende en in- en uitstappende reizigers. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot onveilige situaties waaronder het zich voordoen van ‘perronveiligheidsincidenten’. We bedoelen daarmee incidenten waarbij een (zelfstandige) reiziger als gevolg van drukte van het perron in de spoorbak valt.

ProRail is op basis van de beheerconcessie 2015-2025 verantwoordelijk voor het veilige beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur (HSWI). Uit deze verantwoordelijkheid komt ook de verplichting tot het gebruiken van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) voort. Onderdeel van elke VMS is het uitvoeren van een risicoanalyse. Ook voor de risico’s voor passagiers op perrons moet zo’n risicoanalyse worden uitgevoerd. In 2019 is daartoe een ‘risicomodel 2.0’ ontwikkeld.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aan Crisislab een review uitgevoerd op dit model dat ProRail specifiek voor perronveiligheidsincidenten wil hanteren.

De review kunt u hier downloaden.