Wat doen we?

We verrichten primair onderzoek op de kernthema’s: zelfredzaamheidcommandovoering, risico- en crisiscommunicatie en redelijk veiligheidsbeleid.

Wij voeren meer in het bijzonder evaluaties uit van grootschalige incidenten en crises.

Tevens adviseren en ondersteunen wij de overheid op de boven genoemde kernthema’s en verzorgen wij presentaties en trainingen.

Crisislab voert het derde geldstroom onderzoek uit van de leerstoel ‘Besturen van Veiligheid’ van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Een overzicht van (al) onze onderzoeken, adviestrajecten en trainingen, vindt u in onze werkhistorie.