Zelfredzaamheid van burgers bij rampen en zware ongevallen

Auteurs: A.G.W. Ruitenberg en I. Helsloot
Uitgever: Kluwer b.v., Uitgeverij
ISBN: 9789013020571
Verschijningsdatum: december 2004

Overzicht

Burgers zijn tijdens een ramp redelijk denkende mensen, net als in de alledaagse werkelijkheid. Zij raken niet in paniek, maar zullen zo wel overwogen mogelijk beslissen wat zij kunnen of moeten doen.

Naast acties gericht op de zelfbescherming van zichzelf en hun naasten zullen burgers ook de grootst mogelijke inspanning verrichten om anderen te redden. We spreken in dit verband over zelfredzaamheid versus redzaamheid. Evaluaties van grote ongevallen en rampen laten veelal zien dat de meeste slachtoffers door medeburgers gered worden. Redzaamheid is ook bekend van de massale toestroom van burgers om bij opvang en verzorging te helpen of daarvoor goederen ter beschikking te stellen.

Een heel ander verhaal lijkt de voorbereiding van burgers zelf. Deze voorbereiding blijkt slecht te zijn en nauwelijks te bevorderen.  Feitelijk toont zich hier dezelfde redelijk denkende burger als in de responsfase van een ramp: daar waar de burger de kans op ongevallen klein ziet, ziet hij de noodzaak tot voorbereiding niet.

De overheid doet er daarom goed aan zich voor te bereiden op het faciliteren van zelfredzaamheid van burgers tijdens rampen en zware ongevallen.

Meer informatie

Dit boek is helaas niet meer te koop, wel kunt u het hier downloaden.