Opstellen veiligheidsnormen overwegen

De veiligheid van overwegen staat na enkele recente incidenten in het beleidsmatige brandpunt van belangstelling. Geconstateerd is dat er momenteel geen expliciete veiligheidsnormering beleidsmatig is vastgesteld zodat (ook) niet geanalyseerd kan worden of / welke overwegen voldoende veilig zijn.

Geen misverstand: er is vanuit de zijde van ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) al veel werk verzet en een aanzienlijke investering gepleegd om de volgens expert opinion meest risicovolle overwegen veiliger te maken.

In opdracht van het ministerie van I&W voert Crisislab een onderzoek uit naar hoe een veiligheidsnormering voor spooroverwegen er concreet uit zou kunnen zien, hoe deze concreet te berekenen en wat toepassing ervan laat zien voor de veiligheid van Nederlandse spooroverwegen.

We sluiten daarvoor aan bij het veiligheidskader voor spooractiviteiten dat ProRail met ondersteuning van Crisislab aan het ontwikkelen is. Het veiligheidskader i.o. bestaat uit strategische (bestuurlijke) uitgangspunten zoals dat het individueel risico normerend is volgens de gangbare Nederlandse beleidsmatige visie daarop (sinds de Nota Omgaan met Risico’s uit 1989) en uit rekenvoorschriften om de gevraagde berekeningen te kunnen maken.