Evaluatie incident Woerden

In opdracht van de Veiligheidsregio Utrecht voert Crisislab een evaluatie uit naar de redding en berging van een bouwvakker die op 12 mei tijdens sloopwerkzaamheden van het stadhuis in Woerden bekneld raakte. Meer precies zal de vraag beantwoord worden hoe de besluitvorming door de operationele leidinggevenden ter plaatse (dus tot en met COPI-niveau) heeft plaatsgevonden omtrent het redden en bergen van het slachtoffer. De operationele hulpverleners van de regio zijn ondersteund door het landelijk team Specialistische Technische Hulpverlening (STH).

Share Button