Publieksonderzoek risicocommunicatie BRZO-bedrijf

In opdracht van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voert Crisislab een onderzoek uit om te kijken of de communicatie over de risico’s van het BRZO-bedrijf S.C. Johnson Europlant B.V. volstaat. Gekeken wordt onder andere hoe omwonenden van het bedrijf in Mijdrecht zich voelen, of en hoe zij geïnformeerd zijn over de risico’s en of en hoe zij daarover geïnformeerd zouden willen worden.

Eerdere publieksonderzoeken die door Crisislab zijn uitgevoerd, zijn:

Share Button