Marijn Helsloot

Marijn

jccm [at] fm.ru.nl

Biografie

Marijn Helsloot studeert culturele antropologie aan de Universiteit van Utrecht. Bij Crisislab is hij redactie-assistent van het Journal of Contingencies and Crisis Management.

In afwachting van de start van zijn universitaire master is hij van januari tot medio 2018 ook junior onderzoeker bij Crisislab.

Publicatie

M. Helsloot, I. Helsloot & A. Scholtens (2018). Meer blauw op straat; een publieksonderzoek. Crisislab.