Ira Helsloot

i.helsloot [at] crisislab.nl

+31 (0)6 51188627

Biografie

Prof. dr. Ira Helsloot is hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voorzitter van de Stichting Crisislab. Hij houdt zich bezig met onderzoek naar proportioneel veiligheidsbeleid en crisisbeheersing. Van 2004 tot en met 2022 was hij editor van het Journal of Contingencies and Crisis Management.

Hij is oorspronkelijk gepromoveerd als wiskundige. Sinds 1994 doet hij onderzoek naar rampenbestrijding & crisisbeheersing, fysieke veiligheid en proportioneel veiligheidsbeleid. Van 2006 tot en met 2011 was hij hoogleraar Crisisbeheersing en Fysieke veiligheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Hij werkte tot 2003 bij het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding laatstelijk als hoofd expertise en onderzoek.

Van 2003 tot 2007 werkte hij als directeur crisis en veiligheid bij het COT Instituut voor Veiligheids- en crisismanagement. Van 2005 tot 2008 was hij (interim) hoofd rampenbeheersing bij de regionale brandweer Amsterdam-Amstelland. Vanaf 2008 tot 2010 was hij daar lid van de korpsleiding met de portefeuille strategie en innovatie crisisbeheersing.

Tot 2013 schreef Ira regelmatig columns en artikelen voor vakbladen op het gebied van hulpverlening, crisisbeheersing en rampenbestrijding. Klik hier voor een overzicht van deze columns en artikelen.

Publicaties

A. Scholtens & I. Helsloot (2024). Reflectiedocument voor lokaal bestuurders: Bestuurders aan het woord over veiligheidsrisico’s in de energietransitie. Penvoering voor de bestuurlijke werkgroep BOVEN.

I. Helsloot, K. Heijndijk & A. Scholtens (2024). Reflectiedocument voor lokaal bestuurders: Worstelen met decentrale energie-opslagsystemen en hun risico’s. Penvoering voor de bestuurlijke werkgroep BOVEN.

I. Helsloot, K. Heijndijk & A. Scholtens (2024). Wanneer is het veilig genoeg? Afwegingskader voor veiligheidsrisico’s van (wijzigingen aan) het spoorwegsysteem. In opdracht van ProRail.

I. Helsloot & K. Heijndijk (2024). Omgaan met risico’s van ontplofbare oorlogsresten; een handvat voor Nederlandse gemeenten voor risicomanagement in de omgang met ontplofbare oorlogsresten. In opdracht van het kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten.

J.C.A. Smit, I. Helsloot & C. Kramers (2024). ‘Medicatieverificatie in ziekenhuizen: een proportioneel instrument?’, in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 168, D7971.

I. Helsloot, K. Heijndijk & P. Waarts (2024). ‘Additional Safety Measures for Movable Bridges, A Bridge Too Far?A Calculated Approach on Proportional Safety for Movable Bridges in the Netherlands’ in: Journal of Risk Analysis and Crisis Response, 14(1), 59-69.

I. Helsloot, A. Scholtens & K. Heijndijk (2023). De onderhoudsachterstand van Schiphol nader beschouwd. In opdracht van de directie van Schiphol. Het gaat om een hoofdrapport en een rapportage met samenvattende bevindingen die beiden ook naar het Engels zijn vertaald.

M. Helsloot & I. Helsloot (2023). UXO North Sea – un exploratory Risk Assessment for Unexploded Ordnance (UXO) in the North Sea. In opdracht van TenneT en Rijkswaterstaat.

I. Helsloot, R. Hagen & K. Heijndijk (2023). Brandveiligheid van NOM-woningen in Presikhaaf. In opdracht van woningcorporatie Portaal.

I. Helsloot & M. Helsloot (2023). Kennisdocument voor een proportionele omgang met OO. In opdracht van de gemeente ‘s Hertogenbosch als achtergronddocument voor hun Nota Ontplofbare Oorlogsresten.

I. Helsloot & K. Heijndijk (2023). De sluizen open voor nieuwe investeringen? Proportioneel veiligheidsbeleid voor sluizen in Nederland. In opdracht van de provincie Noord-Holland.

I. Helsloot & M. Helsloot (2023). Samen werken zonder gedeeld beeld. Een evaluatie van de pilot proportionele brandveiligheid in Nijmegen. In opdracht van de gemeente Nijmegen.

I. Helsloot & J. Groenendaal (2023). ‘Centralization in Large Scale Emergencies: Rarely Needed, Barely Achievable’. In A. Nir (ed.), Centralization, Costs and Benefits (Leadership in a Changing World), pp. 66-110. New York: Nova Science Publishers dot: 10.52305/cvtn7391.

J. Groenendaal, I. Helsloot & C. Reuter (2022). Towards More Insight into Cyber Incident Response Decision Making and its implications for Cyber Crisis Management. In ISCRAM 2022 Conference Proceedings – 19th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management. ISCRAM.

M. Helsloot & I. Helsloot (2023). O-O! Wat denken inwoners echt over bommen en granaten? Crisislab.

Ira Helsloot & Koen Heijndijk (2023). De spanning tussen beleid en praktijk in twintig casus over vergunningverlening, toezicht en handhaving. Boom bestuurskunde.

I. Helsloot, R. Hagen & K. Heijndijk (2023). Een analyse van de brandveiligheidssituatie in wooncomplex Riekerhaven. In opdracht van woonstichting Lieven de Key.

I. Helsloot, R. Zweet & M. Helsloot (2023). Naar robuuste en toekomstbestendige coördinatie van de nationale operationele taken van de politie. In opdracht van de Nationale Politie/DLOC.

I. Helsloot & K. Heijndijk (2022). ‘The Netherlands: The Acceptance of an Uncontrolled Centralization of Power’, in: K. Lynggaard, M.D. Jensen & M. Kluth (ed. 2022). Governments’ Responses to the Covid-19 Pandemic in Europe; Navigating the Perfect Storm. Chapter 31, pp. 371-385.

I. Helsloot & M. Helsloot (2022). Handboringen in OO verdacht gebied. In opdracht van SIVOON.

I. Helsloot & K. Heijndijk (2022). Bestuurlijke handreiking: Omgaan met waterstofrisico’s. Penvoering namens de bestuurlijke werkgroep BOVEN.

I. Helsloot & M. Helsloot (2022). Taken en bevoegdheden van gemeenten bij ontplofbare oorlogsresten (2022). In opdracht van het kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten.

I. Helsloot & M. Helsloot (2022). Burgerbetrokkenheid bij de risico’s en onderzekerheden van de energietransitie. Penvoering namens de bestuurlijke werkgroep BOVEN.

I. Helsloot & K. Heijndijk (2022). Chemisch advies als topsport; een onderzoek naar de inrichting van een toekomstbestendige AGS-functie voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In opdracht van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

I. Helsloot, P. van Lochem & C. Kijne (2022). Kaders in coronatijd; een onderzoek naar het functioneren van de lokale democratie in Woerden in coronatijd. In opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Woerden.

I. Helsloot (2022). Second opinion brandveiligheid Amsterdam Arenatunnel. In opdracht van de gemeente Amsterdam.

I. Helsloot, A. Scholtens & K. Heijndijk (2022). Naar risicogestuurd toezicht; een onderzoek naar de optimalisatie van de organisatie van toezicht op de horeca en evenementen in de gemeente Amsterdam. In opdracht van de gemeente Amsterdam.

I. Helsloot & K. Heijndijk (2022). Nog meer investeren, een brug te ver? Proportioneel veiligheidsbeleid voor beweegbare bruggen in Nederland. In opdracht van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Groningen en de gemeente Rotterdam.

I. Helsloot & C. Kijne (2021). Conclusie van de nadere analyse van de brandveiligheid in de metro Oostlijn. In opdracht van de gemeente Amsterdam.

Ira Helsloot, Peter van Lochem & Carel Kijne (2022). Slimme(re) opsporing; een verslag van de ontwikkelingen en pogingen tot implementatie van een handreiking voor efficiënte opsprong door de politie. Politie en Wetenschap, nr. 125.

I. Helsloot & M. Helsloot (2021). Bestuurlijke handreiking: Vragen en antwoorden over de bestuurlijke omgang met veiligheidsrisico’s van de energietransitie. Penvoering namens de bestuurlijke werkgroep BOVEN (2021)

I. Helsloot & M. Helsloot (2021). Laat ons meedenken; een onderzoek naar de motivatie van actiegroepen. In opdracht van het ministerie van EZK.

J. Groenendaal & I. Helsloot (2021). ‘Cyber resilience during the COVID-19 pandemic crisis: A case study’, in: Journal of Contingencies and Crisis Management.

I. Helsloot & C. Kijne (2021). Aspectevaluatie van het Nijmeegse fysieke veiligheidsbeleid; een analyse van conformiteit aan wetgeving, recente beleidsontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten. In opdracht van de gemeente Nijmegen.

I. Helsloot & M. Helsloot (2021). Twentse accenten; een second impression van het functioneren van de crisisorganisatie van de veiligheidsregio Twente tijdens de coronacrisis. In opdracht van de veiligheidsregio Twente.

E. Cator, I. Helsloot & M. Helsloot (2021). Bombardementen Oost-Souburg; een berekening van verdacht gebied volgens de Amsterdamse methode toegepast op twee bombardementen. In opdracht van Expload.

A. Scholtens, M. Helsloot & I. Helsloot (2021). Noodhulp als specialisme; een theoretische verkenning naar mogelijkheden voor een aparte specialistische noodhulporganisatie. In opdracht van de landelijke portefeuillehouder GGP van de nationale politie.

I. Helsloot & C. Kijne (2021). Is inspectiecertificering een proportioneel instrument voor de brandveiligheid in de zorg? In opdracht van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ).

R.A.C. de Wit & I. Helsloot (2021). ‘Public perception in regard to fire services in the Netherlands’. In Fire Safety Journal, Doi.org/10.1016/j.firesaf.2021.103343.

I. Helsloot, C. Kijne & M. Helsloot (2020). Managementsamenvatting Schoon schip maken in het IJmuider Havengebied: wie doet wat? In opdracht van de gemeente Velsen.

J. Groenendaal. (2020). ‘Cyber crises vragen om anticipatie en improvisatie’, in: Magazine Informatiebeveiliging. Nummer 4. Pp. 8-12.

J. Groenendaal & I. Helsloot (2020). ‘Leading a cyber incident response team’, in: Crisis Response Journal. Volume 15, issue 3. Pp. 56-59.

J. Groenendaal & I. Helsloot (2020). ‘Organisational resilience: Shifting from planning-driven business continuity management to anticipated improvisation’, in: Journal of Business Continuity & Emergency Planning, 14(2), 102-109.

I. Helsloot, P. van Lochem & J. Vis (2020). Wat mag, doet en wil de raad? Een onderzoek naar de rol van de gemeenteraad van ‘s Hertogenbosch ten tijd van (corona)crisis. In opdracht van de Rekenkamercommissie van ‘s Hertogenbosch. 

I. Helsloot, A. Scholtens & J. Vis (2020). Toevallig non-conform of voorspelbaar ongeschikt? Een onderzoek naar de staat van de infrastructuur voor het spoorgoederenvervoer op de Havenspoorlijn. In opdracht van ProRail.

I. Helsloot, R. de Wit, C. Kijne & M. Gilbey (2020). Advies tijdelijke acceptatie huidige situatie brandveiligheid Oostlijn (2020). In opdracht van de gemeente Amsterdam.

I. Helsloot & J. Hanekamp (2020). Discussie is de kern van wetenschap. Een meta-review van drie Gezondheidsraad-adviezen als reactie op de publicatie van het advies blootstelling aan stoffen bij ijzer- en staalgieten.

I. Helsloot, J. Groenendaal & J. Vis (2020). Wat weten we nu eigenlijk over het coronavirus? 

I. Helsloot & C. Kijne (2020). Evaluatie en advies brandveiligheid flats aan het Gelderseplein van Vivare. In opdracht van Vivare.

I. Helsloot & J. Vis (2020). Scan van de afdeling Vergunningen, Handhaving en Veiligheid van de gemeente Dronten. In opdracht van de gemeente Dronten.

I. Helsloot & J. Vis (2020). Review risicomodel 2.0 perronveiligheid. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

I. Helsloot & J. Vis (2020). Handreiking Beter leren van incidenten. In opdracht van de Stichting Veiligheid Voorop.

I. Helsloot & J. Haen (2020). Doorlichting aanschafadvies persoonlijke beschermingsmiddelen voor TGB. In opdracht van de regionale ambulancedienst Brabant Midden-West-Noord. 

A. Scholtens, J. Vis & I. Helsloot (2019). Hoe uitvoerbaar is het nieuwe stedelijk evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam? In opdracht van de gemeente Amsterdam.

A. Scholtens, I. Helsloot & J. Haen (2019). Risicocommunicatie door Brzo-bedrijven en veiligheidsregio’s. In opdracht van het Programma Duurzame Veiligheid 2030.

I. Helsloot, A. Scholtens & J. Haen (2020). Some observations on the troublesome implementation of risk-based inspections in the Netherlands. Safety Science, vol. 122. 104507.

I. Helsloot, A. Scholtens & C. Kijne (2019). Bevolkingszorg na het schietincident in Utrecht op 18 maart 2018. In opdracht van de gemeente Utrecht.

I. Helsloot, J. Vis & S. Kraaijenbrink (2019). Wat stuift daar nu? Inzichten ten behoeve van een verstandige omgang met asbestverontreiniging van de bodem door de Haven Rotterdam. In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam.

I. Helsloot, A. Scholtens & J. Haen (2019). Wat vinden burgers over de opkomsttijden van de hulpverleningsdiensten? In opdracht van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

I. Helsloot, A. Scholtens & J. Vis (2019). Toeval of structureel incidentalisme? Vijf ‘incidenten’ op Kijfhoek in de zomer van 2018 nader beschouwd. In opdracht van ProRail.

A. Scholtens, M. Helsloot & I. Helsloot (2019). Politiestraatgezag en (on)gehoorzaam burgergedrag. Politie & wetenschap/SDU: Den Haag.

I. Helsloot, J. Hanekamp & J. Haen (2019). Tijd voor koffie met een toefje grond! Inzichten voor herijking voor het Amsterdamse bodemsaneringsbeleid. In opdracht van de gemeente Amsterdam.

A. Scholtens & I. Helsloot (2019). Naar een efficiëntere noodhulp?; een verkennend actieonderzoek. Politie & wetenschap/SDU: Den Haag.

I. Helsloot, J. Schinkel, H. Heederik, S. Kraaijenbrink & J. Vis (2019). Inzichten in proportioneel asbestbeleid. Crisislab, Radboud Universiteit, TNO en Universiteit Utrecht.

Ondersteuning bij Noordzee pilotonderzoek conventionele explosieven (2019). Een opdracht van Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en TenneT.

I. Helsloot & C. Kijne (2018). De spanning tussen daadkracht, zorgzaamheid en overreactie. In opdracht van de Hogeschool Rotterdam.

A. Scholtens & I. Helsloot (2018). Evaluatie oliemorsing Bow Jubail; wat kan de DHMR leren van een grootschalige oliemorsing in de haven van Rotterdam? In opdracht van de Divisie Havenmeester Rotterdam.

A.Scholtens, S. Kraaijenbrink & I. Helsloot (2018). Evaluatie toezicht- en handhavingsproces kinderopvang van De Bilt. In opdracht van de gemeente De Bilt.

I. Helsloot, M. Helsloot & A. Scholtens (2018). Kernenergie gevaarlijk?; Een publieksonderzoek naar wat mensen denken over de risico’s van kerncentrales. Crisislab.

I. Helsloot & J. Hanekamp (2018). ‘Bouwstenen voor proportioneel stoffenbeleid door SZW’. In de bundel Experts over preventie van beroepsziekten door stoffen, TNO, pp. 115-132.

I. Helsloot & S. Kraaijenbrink (2018). Proportioneel omgevingstoezicht bedrijfsmatige asbestsaneringen. In opdracht van de gemeente Den Haag.

I. Helsloot & S. Kraaijenbrink (2018). Het ontregelende van de risico-regelreflex; een onder onderzoek naar het optreden van de risico-regelreflex in de (petro)chemische industrie. In opdracht van de VOMI en SSVV.

I. Helsloot, I. Cator & J. Rots (2018). Definitief advies panel van hoogleraren over risicobeleid en veiligheidsmaatregelen geïnduceerd aardbevingsrisico.

I. Helsloot, I. Cator & J. Rots (2018). Eerste advies panel van hoogleraren over risicobeleid en veiligheidsmaatregelen geïnduceerd aardbevingsrisico.

A. Scholtens & I. Helsloot (2018). Beknopte systeemevaluatie: instorting gemeentehuis in Woerden. In opdracht van de Veiligheidsregio Utrecht.

I. Helsloot & C. Kijne (2018). Inzichten in de omgang met OCE door infrabeheerders.Een inventarisatie van good & bad practices bezien vanuit proportionaliteitsperspectief. In opdracht van de Samenwerkende Infrabeheerders voor het Veilig Omgaan met de Ondergrond in Nederland (SIVOON).

I. Helsloot & E. Cator (2018). Zoeken naar blindgangers: de Amsterdamse methode verder verfijnd (2018). In opdracht van de gemeente Amsterdam.

M. Helsloot, I. Helsloot & A. Scholtens (2018). Meer blauw op straat; een publieksonderzoek. Crisislab. 

Helsloot & C. Kijne (2018). Onrust op de Rozewerf in Marken. Evaluatie van het gemeentelijk handelen en een blik naar de toekomst. In opdracht van de Gemeente Waterland.

I. Helsloot (2018). ‘Hoezo zijn (on)veiligheidsbeslissingen lastig publiekelijk te verantwoorden?’. In Bestuurskunde 2018 (27) 1.

M. Jurgens & I. Helsloot (2017). ‘The effect of social media on the dynamics of (self)resilience during disasters: A literature review’. In: Journal of Contingencies and Crisis Management (vol. 26, issue 1).

I. Helsloot (2017). ‘Laten we nu eens net zo verstandig worden als de gewone Nederlander!’ In: Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing 2017 -5/6 (laatste editie).

I. Helsloot, S. Kraaijenbrink & C. Kijne (2017). Past meer dan alleen geschoktheid? Een quickscan of er te leren valt van een dodelijk incident in de gemeente Wageningen. In opdracht van de gemeente Wageningen.

I. Helsloot, J. Vlagsma & E. Cator (2017). Afbakening van verdacht gebied. In opdracht van de gemeente Amsterdam.

J. Vlagsma, I. Helsloot & M. Jurgens (2017). Quick scan calamiteitenorganisatie Radboud Universiteit Nijmegen. In opdracht van de Radboud Universiteit Nijmegen.

I. Helsloot, J. Vlagsma & S. Kraaijenbrink (2017). Risk analysis higher education institutions. In opdracht van het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs.

I. Helsloot (2017). De tijd van het Nederlandse veiligheidsbeleid. In: Hoe laat is het? Liber amicorum Jacques Wallage. pp. 39-42.

I. Helsloot, M. Jurgens & R. van Berkesteijn (2017). COncORDE voor betere grootschalige zorg. Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, 15(3), pp. 48-49.

I. Helsloot, G. van Melick, J. Vlagsma, J. Blokvoort & R. Blokvoort (2016). Proportionaliteit bij de omgang met conventionele explosieven. In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam.

I. Helsloot, G. van Melick & J. Vlagsma (2016). Actorenanalyse bij beleidsvorming OCE werkzaamheden. In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam.

A. Scholtens, I. Helsloot & J. Vlagsma (2017). Brandstichtingen in Hoogeveen. In opdracht van de gemeente Hoogeveen.

I. Helsloot, P. van Reenen & P. van Lochem (2017). Naar een beter opsporingsresultaat; pleidooi voor een maatschappelijk debat over een rationelere afweging bij de politiële opsporing. Programma politie & wetenschap en Crisislab.

J. Groenendaal & I. Helsloot (2016). ‘A Preliminary Examination of Command and Control by Incident Commanders of Dutch Fire Services during Real Incidents’. Journal of Contingencies and Crisis Management, 24 (1), pp. 2-13.

J. Groenendaal & I. Helsloot (2016). ‘The application of Naturalistic Decision Making (NDM) and other research: lessons for frontline commanders’. Journal of Management and Organization, 22 (2), pp. 173-185.

I. Helsloot, A. Scholtens & J. Vlagsma (2016). Toeval of structureel incidentalisme? Negen incidenten uit 2015 bij Chemelot nader beschouwd. In opdracht van Chemelot.

I. Helsloot & J. Vlagsma (2016). De chemie tussen Chemelot en Geleen; Publieksonderzoek naar de mening van omwonenden van Chemelot over de omgang met risico’s. Crisislab.

I. Helsloot & J. Vlagsma (2016). Inzichten in de omgang met de risico’s van asbest. In opdracht van woningbouwcorporatie Talis.

A. Scholtens, I. Helsloot en J. Vlagsma (2016). Beloftevol beleid versus de weerbarstige werkelijkheid; een blik op de Wageningse praktijk in het sociale domein. In opdracht van de gemeente Wageningen.

I. Helsloot & G. van Melick (2016). Een derde weg ter bevordering van burgerinitiatieven? Den Haag: Boom Bestuurskunde.

I. Helsloot & J. Vlagsma (penvoering namens Leisurelands, RECRON en KNRM)(2016). Leidraad basisveiligheid voor zwemwaterlocaties.

A. Scholtens & I. Helsloot (2016). Sociaal calamiteitenplan gemeente Ede.

G. van Staalduinen, I. Helsloot & J. Vlagsma (2015). Hulp bij brandveiligheidsbeslissingen in de zorg. In Opdracht van Brancheorganisaties Zorg.

P. Scholtens, A. Scholtens, I. Helsloot & J. Vlagsma (2015). Bewonersonderzoek: Wonen in een transformatiewoning. In opdracht van het ministerie van BZK.

I. Helsloot, A. Scholtens & J. Vlagsma (2015). Handreiking Edense gemeenteraadsleden bij incidenten in het sociaal domein.

I. Helsloot & G. van Melick (2015). ‘Inspectie Veiligheid en Justitie’. In: F.J.H. Mertens, E.R. Muller, H.B. Winter, Toezicht, Wolters Kluwer, pp. 479-498.

I. Helsloot (2015). ‘De magere opbrengst van dertig jaar continue professionalisering in de rampenbestrijding in Nederland’. In: E. Devroe, A. Duchatelet, P. Ponsaers, M. Easton, L. Gunther Moor & L. Wondergem (red.)(2015), Zicht op first responders, reeks veiligheidsstudies, 12, Maklu, pp. 323-337.

I.Helsloot (2015). ‘Weg met risicomanagement’. In: Vakblad Arbo, nr. 10, 2015.

I. Helsloot, M. In ’t Veld, J. Vlagsma & J. Fledderus (2015). Parkeren in Enkhuizen; Hoe zouden burgers als wethouder besluiten over parkeren in de binnenstad van Enkhuizen? Crisislab.

I. Helsloot, A. Scholtens & J. Vlagsma (2015). Publieksonderzoek: asbestbrand in Roermond; hoe kijken inwoners er tegenaan? Crisislab.

I. Helsloot, G. van Melick & N. van Os (2015). ‘Sociale media en crises: tips voor overheden en burgers’. In: Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, nr. 3, pp. 60-61.

A. Scholtens & I. Helsloot (2015). ‘Krachten risico-regelreflex beschreven in 27 voorbeelden’. In: Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, nr. 3, pp. 62-63.

I. Helsloot & A. Scholtens (2015). ‘Angsthazen & dappere dodo’s’. In: A. Timen, J. van Steenbergen & D. Beaujean (red.)(2015), Houdt het dan nooit op? Vooruitblik op de infectieziektebestrijding in 2020 en 2050, RIVM.

A. Scholtens, I. Helsloot & J. Vlagsma (2015). Systeemevaluatie NOS-incident; Wat zijn leerpunten voor de toekomst voor het (bestuurlijk) optreden bij een acute terreurdreiging?  Crisislab.

I. Helsloot & M. In ’t Veldt (2015). Bestuurlijke handreiking omgaan met de risico-regelreflex in de jeugdzorg. Ministerie van BZK.

Ira Helsloot, David de Vries, Jelle Groenendaal, Astrid Scholtens, Michiel in ’t Veld, Gaby van Melick, Lemi Baruh, Salvatore Scifo, Zeynap Günel, Hayley Watson, Kush Wadhwa, Kim Hagen, Eirini Kalemaki Alex Papadimitriou & Apostolos Vontas (2015). How to use new media during crisis situations: tips and tricks for citizens and public authorities. COSMIC.

Ira Helsloot & Judith Vlagsma (2015). Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening. A+O VVT en Crisislab.

I. Helsloot en A. Scholtens (2015). Krachten rond de risico-regelreflex beschreven en geïllustreerd in 27 voorbeelden. Boom | Lemma uitgevers.

J. Groenendaal, A. de Wolde & I. Helsloot (2015). ‘Ethisch leiderschap: beperkt het averechtse werkgedrag?’. In: M&O, 1, pp. 19-30.

I. Helsloot & M. In ‘t Veld (2014). Ongerust over onrust. Ministerie van BZK.

I. Helsloot (2014). Bestuurlijke fragmentatie. Ministerie van BZK.

I. Helsloot & M. In ‘t Veld (2014). Burgerbetrokkenheid bij veiligheidsbeleid. Ministerie van BZK.

I. Helsloot, A. Scholtens & A. Stapels (2014). Burgers over risico’s en incidenten. Ministerie van BZK.

J. van Tol, I. Helsloot & M. In ‘t Veld (2014). Bestuurlijk balanceren met risico’s en verantwoordelijkheden. Ministerie van BZK.

I.Helsloot, J. Hiemstra & I. Hofland (2014). Onderzoek managerial aansturing brandweer Gooi & Vechtstreek.

I. Helsloot & A. Scholtens (2014). Superpromoters in risico- en crisiscommunicatie. Uitgeverij Boom | Lemma uitgevers.

I. Helsloot, M. In ‘t Veld & M. Huijsman (2014). Review governance sociale zorg in Wageningen na januari 2015. Gemeente Wageningen.

I. Helsloot, P. van Reenen & J. Groenendaal (2014). Leidt professionalisering nog tot een professionele(re) politie? Programma Politie en Wetenschap.

I. Helsloot & J. Groenendaal (2014). De betekenis van Europese preventienetwerken verkend. Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing. Nr. 5, pp. 50-51

I. Helsloot, J. Groenendaal & M. In ‘t Veld (2014). Maatschappelijke reacties na incidenten. Radboud Universiteit Nijmegen.

I. Helsloot & J. Groenendaal (2014). Naar meer inzicht in de politiële netwerkpraktijk in de casus cybercrime, zeehavens en veiligheidshuizen. Radboud Universiteit Nijmegen.

I. Helsloot & J. Groenendaal (2014). Brandveiligheid in de langdurige zorg. Branchevisie en handleiding voor verantwoord veiligheidsbeleid. Actiz

I. Helsloot, A. Scholtens & N. Melssen (2014). Risico’s en incidenten in de jeugdzorg. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Helsloot, I., D. de Vries & N. Melssen (2014). Risico’s en gevaren in de Drechtsteden. Hoe kijken de inwoners er tegenaan? Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

A. Scholtens, J. Jorritsma & I. Helsloot (2014). ‘On the Need for a Paradigm Shift in the Dutch Command and Information System for the Acute Phase of Disasters’. In: Journal of Contingencies and Crisis Management, 22(1), pp. 39-51

B. Brugghemans, J. Groenendaal & I. Helsloot (2014). ‘Het benutten van onderzoek naar Naturalistic Decision Making (NDM)’. In: M&O, 4, pp. 5-23.

J. Groenendaal, B. Brugghemans & I. Helsloot (2014). ‘Betere commandovoering door het FABCM model’. In: De Brandweerman. Tijdschrift van brandweervereniging Vlaanderen. Nr. 452 (90), pp. 15-18.

Helsloot, I. & A. Scholtens (2013). ‘De magere opbrengst van dertig jaar continue professionalisering in de rampenbestrijding’. In: Orde van de Dag 2013/63, pp. 68-77.

I. Helsloot & N. Melssen (2013). Redelijk en begrijpelijk Groninger aardbevingsbeleid, Radboud Universiteit Nijmegen.

A. Scholtens & I. Helsloot (2013). Evaluatie zelftest Drenthe 2013. Een evaluatie van het functioneren van de crisisorganisatie in de veiligheidsregio Drenthe aan de hand van de Drentse systeemeisen.

I. Helsloot & J. Groenendaal (2013). ‘Tunnelvisie op tunnelvisie? PVO en de spanning tussen voorzorg en daadkracht in de grootschalige opsporing’. In: Cahiers politiestudies , 2013 (3), pp. 297-314.

I. Helsloot & J. Groenendaal (2013). ‘Twitter: An Underutilized Potential during Sudden Crises?’ In: Journal of Contingencies and Crisis Management , 21 (3), pp. 178–183.

A. Scholtens, J. Groenendaal & I. Helsloot (2013). De operationele politiebriefing onderzocht. Reed Business: Amsterdam.

I. Helsloot, D. de Vries & A. Schmidt (2013). Een risicobenadering voor zwemwater, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

I. Helsloot & A. Schmidt (2013). ‘Europese crisisbeheersing in ontwikkeling’. In: Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, 11 (2), pp. 6-8.

I. Helsloot & A. Scholtens (2013). ‘Je moet het wel snappen om het te zien’, in: Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, 11 (2), pp. 33.

J. Groenendaal, I. Helsloot & A. Scholtens (2013). ‘A critical examination of the assumptions regarding centralized coordination in large-scale emergency situations’. In: Journal of Homeland Security and Emergency Management, 10 (1), pp. 1-23.

I. Helsloot, D. de Vries & G. van Staalduinen (2013). Toezicht op zwemwater: wat is redelijk? RGV.

I. Helsloot & M. de Vries (2012). ‘Bestuurs- en organisatiekundige wetmatigheden voor de inrichting van professionele uitvoeringsorganisaties als de NP’, in: F. Vlek & P. van Reenen (red), Voer voor kwartiermakers, Programma politie en wetenschap. 

A. Scholtens, G. van Staalduinen & I. Helsloot (2012). Systeemevaluatie oefening Prisma (VRU).

I. Helsloot, A. Scholtens, J. Groenendaal & A. Stapels (2012). ‘De Nederlandse burger nader verkend: nuchter mits geïnformeerd’, in: Nieuwe perspectieven bij het omgaan met risico’s en verantwoordelijkheden, Ministerie van BZK.

J. Groenendaal, M. de Bas & I. Helsloot (2012). ‘Twitter tijdens flitscrises: een onderbenut potentieel?’ In: Tijdschrift voor Veiligheid, 11(4), 3-16.

I. Helsloot & J. Groenendaal (2012). Op zoek naar de balans tussen voorzorg en daadkracht in de opsporing. P&W Verkenningen. Programma Politie en Wetenschap: Apeldoorn.

I. Helsloot & A. Schmidt (2012). Europese crisisbeheersing in ontwikkeling.

I. Helsloot, G. van Staalduinen, A. Schmidt & D. de Vries (2012). Achtergrondstudie: de oud en nieuw problematiek verkend.

I. Helsloot, G. van Staalduinen, A. Schmidt (2012). Hoofdrapport: De oud en nieuw problematiek verkend.

I. Helsloot en J. van Tol (red.). Nieuwe perspectieven bij het omgaan met risico’s en verantwoordelijkheden. Ministerie van BZK.

I. Helsloot, A. Scholtens, J. Groenendaal & A. Stapels (2012), ‘De Nederlandse burger nader verkend: nuchter mits geïnformeerd’. In: Nieuwe perspectieven bij het omgaan met risico’s en verantwoordelijkheden. Ministerie van BZK.

I. Helsloot & D. de Vries (2012). ‘Ontwikkeling, aard en omvang van disproportioneel veiligheidsbeleid’. In: I. Helsloot en J. van Tol (red.), Nieuwe perspectieven bij het omgaan met risico’s en verantwoordelijkheden. Ministerie van BZK.

I. Helsloot, A. Schmidt & D. de Vries (2012). Quick scan (dis)proportioneel veiligheidsbeleid.

I. Helsloot, J. Groenendaal & B. van ‘t Padje (2012). Tunnelvisie op tunnelvisie. Reed Business: Amsterdam.

I. Helsloot & A. Schmidt (2012). Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw? Boom Lemma Uitgevers: Den Haag.

I.Helsloot (2012). Veiligheid als (bij)product. Radboud Universiteit Nijmegen: Nijmegen. 

I. Helsloot & A. Schmidt (2012). ‘The Intractable Citizen and the Single-Minded Risk Expert – Mechanisms Causing the Risk Regulation Reflex Pointed Out in the Dutch Risk and Responsibility Programme’. In: European Journal of Risk Regulation, 3, pp. 305-312.

I. Helsloot, J. Groenendaal & E. Warners (2012). Politie in de netwerksamenleving: De opbrengst van de politiele netwerkfunctie voor de kerntaken opsporing en handhaving openbare orde en de sturing hierop in de gebiedsgebonden politiezorg. Commissie Politie en Wetenschap/Reed Business: Amsterdam.

I. Helsloot, A. Scholtens, A. Schmidt (2012). Crisiscommunicatie als beleidsinstrument: Wat zegt de wetenschappelijke literatuur over crisiscommunicatie bij voedselcrises?

B. Kolen, I. Helsloot (2012). ‘Mass evacuation policy’. In: Disasters, 36 (4), pp. 700-722.

I. Helsloot, A. Boin, B. Jacobs, Louise K. Comfort (2012). Mega-crises: Understanding the Prospects, Nature, Characteristics, and the Effects of Cataclysmic Events. CC Thomas: Springfield.

I. Helsloot, G. Bankoff, J. Groenendaal (2012). ‘Dealing with citizen response and evacuation during large scale flooding in industrial societies’, in: J.J.L.M. Bierens (Ed.), Handbook on drowning. Handbook on drowning. Springer Verlag: Heidelberg.

E. Brainich, I. Helsloot (2011). ‘De Wet veiligheidsregio’s’, in: E.R. Muller, T. de Roos, E. Brainich (red.). Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid. Kluwer: Den Haag.

I. Helsloot (2011). ‘De Wet vervoer gevaarlijke stoffen’, in: E.R. Muller, T. de Roos, E. Brainich (red.). Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid. Kluwer: Den Haag.

J. van Tol, I. Helsloot, F. Mertens (2011). Veiligheid boven alles? Oorzaken en gevolgen van de risico-regelreflex. Boom Lemma: Den Haag.

R. Jongejan, I. Helsloot, R. Beerens, J. Vrijling (2011). ‘A method for cost-benefit analysis with disaster management’. In: Disasters. 35 (1), pp. 130-142.

I. Helsloot & J. Groenendaal (2011). ‘Naturalistic Decision Making in Forensic Science: Towards a Better Understanding of Decision Making by Forensic Team Leaders’. In: Journal of Forensic Sciences, 56 (4), pp. 890-897.

R. de Wit & I. Helsloot (2011). ‘Reactie op ‘meer over de kosten en baten van het openbaar meldsysteem’’. In: Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidszorg, 10 (2), pp. 54-56.

I.Helsloot & B. van ‘t Padje (2011). Onderzoek naar risicocommunicatie: wat verwachten de burgers van Utrecht van de overheid ten aanzien van crisiscommunicatie?

I. Helsloot, J. Groenendaal & E. Warners (2011). Zelfredzaamheid bij brand in spoortunnels. Platform Transportveiligheid: Rotterdam.

I. Helsloot, A. Scholtens & E. Warners (2011). Slachtofferregistratie in redelijkheid en realiteit. Boom Juridische Uitgevers: Den Haag.

M. Kobes, I. Helsloot, B. de Vries & J. Post (2010). ‘Exit choice, (pre-)movement time and (pre-)evacuation behaviour in hotel fire evacuation – Behavioural analysis and validation of the use of serious gaming in experimental research’. In: S.P. Hoogendoorn, A.J. Pel, M.A.P. Taylor, H. Mahmassani (red.), Proceedings of First International Conference on Evacuation modelling and Management 2009, Procedia Enginering, 3, pp. 37-51.

I. Helsloot & B. van ‘t Padje (2010). Zelfredzaamheid, concepten, thema’s en voorbeelden nader beschouwd. Boom Juridische Uitgevers: Den Haag.

R. Beerens, B. Kolen & I. Helsloot (2010). ‘EU FloodEx 2009: an analysis of testing international assistance during a worst credible flood scenario in the North Sea area’. In: Flood Recovery, Innovation and Response II, pp. 241-255.

I. Helsloot, R. Pieterman & J. Hanekamp (2010). Risico’s en redelijkheid. Boom Juridische Uitgevers: Den Haag.

I. Helsloot (2010). ‘Een introductie tot het gebruik van symboliek in de voorzorgsmaatschappij’. In: M. Hildebrandt, R. Pieterman, Zorg om voorzorg, Boom Juridische Uitgevers: Den Haag.

I. Helsloot, A. Scholtens & S. Martens (2010). Basisboek regionale crisisbeheersing. NIFV: Arnhem.

B. Kolen, B. Maaskant, I. Helsloot & B. Thonus (2010). ‘Predicting Evacuation’. In: Crisis Response, 6 (3), pp. 35-37.

R. de Wit & I. Helsloot (2010), ‘Een kosten-batenanalyse van het openbaar meldsysteem’. In: Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidszorg, 9 (4), pp. 40-56.

F. K. Boersma, H.P.M. van Duivenboden, P. Groenenwegen, I. Helsloot, S.B. Soeparman & P. Wagenaar (2010). ‘Meldkamers in actie’. In: Openbaar Bestuur, 20 (3), pp. 8-11.

M. Kobes, I. Helsloot, B. de Vries, J.G. Post, N. Oberije & K. Groenewegen (2010). ‘Way finding during fire evacuation; an analysis of unannounced fire drills in a hotel at night’. In: Building and Environment, 45 (3), pp. 537-548.

M. Kobes, I. Helsloot, B. de Vries & J.G. Post. (2010), ‘Building safety and human behaviour in fire: A literature review’. In: Fire Safety Journal, 45 (1), pp. 1-11.

A.G.W. Ruitenberg, I. Helsloot (2004). Zelfredzaamheid van burgers bij rampen en zware ongevallen. COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement en Regionale Brandweer Amsterdam e.o.

Klik hier voor een overzicht van eerdere publicaties.